Projekt 60minutaKRENI

 

60minutaweb_logo

Erste Plava liga nije samo sportsko natjecanje. Svake godine nastojimo promovirati nove društvene vrijednosti jer smo svi odgovorni ako su djeca postala demotivirana za redovitu fizičku aktivnost. Zato ove godine promoviramo projekt “60minutaKRENI“.

Ovogodišnji cilj kampanje temelji se na vrijednosti Lige koja svojim aktivnostima promiče važnost redovite fizičke aktivnosti, kojima se nastoji pridonijeti stvaranju bolje i zdravije zajednice.

Slogan 60minutaKRENI temelji se na mišljenju stručnjaka o važnosti i potrebi šezdesetominutne dnevne tjelesne aktivnosti kod djece koju su podržali i pokrovitelji iz područja sporta i zdravlja – Ministarstvo zdravlja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Hrvatski olimpijski odbor i ostali.

Ova jasna komunikacijska poruka o važnosti provođenja dnevne tjelesne aktivnosti od 60 minuta uz stručno usmjeravanje voditelja sportskog/tjelesnog programa, ona je koja se ove godine želi istaknuti svim dionicima – djeci, roditeljima, profesorima, trenerima i ostalim voditeljima sportskih programa kao i cijeloj javnosti i potaknuti ih za promjene i usvajanje novih zdravih sportskih navika.

Vizija: Kroz aktivnosti Lige biti pokretač i promotor inicijative za usvajanje životnih navika koje se temelje na šezdesetominutnoj tjelesnoj aktivnosti kod djece i na taj način pridonijeti stvranju bolje i zdravije zajednice.

Misija: Promoviranjem važnosti redovite dnevne tjelesne aktivnosti i sportskih vrijednosti Lige potaknuti djecu, roditelje, profesore i trenere na usvajanje novih navika i dnevnih tjelesnih aktivnosti kao i informirati i podići svijest kod ostalih javnosti putem medija i komunikacijskih kanala.

Glavni komunikacijski cilj: Oživiti i osnažiti svijest o ulozi sporta i redovite dnevne tjelesne aktivnosti u usvajanju zdravih životnih navika u razvojnoj fazi djece i potaknuti sve sudionike na zajedničku suradnju u promicanju sportskih vrijednosti i navika.

Glavna strategija: Prenositi poruke o potencijalu koji sport ima u usvajanju zdravih životnih navika i poželjnim društvenim vrijednostima te osmišljenim promotivnim aktivnostima potaknuti sve dionike na zajedničku suradnju.

Komunikacijske strategije:

  • Podići svijest trenera i voditelja sportskih aktivnosti i institucija o važnosti dnevnih tjelesnih aktivnosti za djecu kako bi oni mogli preko kampanje 60minutaKRENi promovirati uključenim roditeljima važnost i prijedloge za šezdesetominutnu dnevnu tjelesnu aktivnost pod stručnim vodstvom.

  • Informirati sve sudionike o važnosti šezdesetominutne tjelesne aktivnosti kod djece, kao one potrebne za usvajanje zdravih životnih navika temeljenih na sportskim vrijednostima.

  • Potaknuti svijest roditelja na važnost redovite tjelesne aktivnosti kod djece u razvojnoj fazi kroz podizanje svijesti o problemu prekomjerene težine što je posljedica manjka fizičkih aktivnosti i loših prehrambenih navika u razvojnoj fazi.

  • Komunicirati sudionicima značaj uključivanja u sportske aktivnosti koji je temelj usvajanja zdravih životnih navika, uravnotežene prehrane i redovite tjelesne aktivnosti

  • Predstaviti Ligu kao pokretača i promotora zdravih navika redovite tjelesne aktivnosti kao i pozitivnih sportskih vrijednosti

  • Pomovirati atletiku i njezine discipline kao priliku za učenje sportskih pokreta i temelja za svaki sport – od izbačaja, bacanja, skoka, odraza, pravilnog trčanja, izdržljivosti, eksplozivnosti…

ŠTO KAŽU STRUČNJACI?

Tjelesna aktivnost već dugo je poznata kao presudan vanjski čimbenik koji utječe ne samo na rast, razvoj i sazrijevanje, nego i na prevenciju kroničnih bolesti. Tjelesna aktivnost se također prepoznaje i kao jedan od bitnih preduvjeta u prevenciji ovisnosti. Unazad nekoliko desetljeća, pojavljuju se mnogobrojna istraživanja o utjecaju raznih oblika tjelesne aktivnosti na rast i razvoj te prevenciju rizičnih čimbenika bolesti, pogotovo onih na koje se može utjecati od djetinjstva.

Životno razdoblje u kojem dijete mijenja bezbrižnost i igru sa školskim obvezama i zahtjevnim školskim programima, koji imaju za posljedicu dugotrajno sjedenje u školskim klupama te pisanje zadaće i učenje kod kuće, važno je s psihološkog, ali i fizičkog aspekta. Kako se kroz djetinjstvo usvajaju životne navike i stavovi, tako je posebno nužno u tom životnom razdoblju obratiti veliku pozornost na usvajanje zdrave životne navike u smislu trajne i kontinuirane tjelesne aktivnosti.

Koje se promjene u provođenju tjelesne aktivnosti događaju polaskom u školu?

Predškolska djeca imaju visoku razinu aktivnosti koja se očituje u stalnom pokretu i igri. Predškolsko dijete kroz takve vrste aktivnosti nerijetko prijeđe i do 90 km tjedno. Međutim, istraživanja su pokazala kako se polaskom u školu ta razina kretanja, zbog školskih obveza u školi i kod kuće, naglo smanjuje na nešto više od 50 km tjedno. Nije nevažno napomenuti kako se razina tjelesne aktivnosti dodatno smanjuje tijekom ranog adolescentnog razdoblja (od 11-14 godine) te nastupa ranije i izrazitija je u djevojčica. Nadalje, u kasnoj adolescentnoj fazi (od 19 godine života) smanjenje razine aktivnosti posebno je izraženo i prisutno je tijekom cijelog života. Mnoga su istraživanja potvrdila kako visoki udio školske djece ne ispunjava preporuke o trajanju i intenzitetu aktivnosti te puno vremena provodi sjedeći, bilo zbog školskih obveza ili gledanja TV-a i igranja video igara na računalu.

Koja je uloga tjelesne aktivnosti u prevenciji rizičnih ponašanja?

Razlozi zbog kojih određene osobe u određenom životnom periodu, pogotovo u adolescentnom razdoblju, posegnu za sredstvima ovisnosti (cigarete, alkohol, droge, opijati…) složeni su. U literaturi nalazimo da su ti razlozi najvećim dijelom psihološki, sociološki i biološki. Dosadašnja istraživanja potvrđuju kako redovita tjelesna aktivnost može pozitivno utjecati na određena ponašanja i osobine ličnosti koje bi mogli biti važne za razvoj ovisnosti. Tako redovita tjelesna aktivnost s jedne strane utječe na smanjenje anksioznosti, depresije i mladenačke nesigurnosti te povećava emocionalnu stabilnost, dok s druge strane pomaže procesu socijalizacije i identifikacije te razvija samopouzdanje, samopoštovanje i samodisciplinu. Upravo iz navedenih razloga posebno je važno od najranijeg djetinjstva, u kojem se najlakše usvajaju pozitivne životne navike i različita znanja, poticati djecu na redovitu tjelesnu aktivnost koja će zajedno s ostalim mjerama smanjiti rizik za nastanak ovisnosti na najmanju moguću mjeru.

Koje su osnovne preporuke u provođenju tjelesne aktivnosti školske djece?

S obzirom na velike promjene u životu djece koja kreću u školu, a koje se u fizičkom smislu manifestiraju kroz smanjenje tjelesne aktivnosti, kao nužnost se nameće zadržavanje razine tjelesne aktivnosti na preporučenih minimalnih 60 minuta dnevno umjerenim do visokim intenzitetom aktivnosti. Također vrijedi napomenuti da na organizam djece više utječe intenzitet, učestalost, trajanje i vrsta aktivnosti, nego oblik tjelesne aktivnosti koji se manifestira kroz igru, nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, natjecateljsku ili sportsko-rekreacijsku aktivnost. Dakle, djecu bi trebalo poticati na što više tjelesne aktivnosti, neovisno o njenom obliku.

S kojih „točaka” možemo djelovati u cilju usvajanja ili zadržavanja primjerene razine tjelesne aktivnosti?

Najvažniju ulogu u zadržavanju primjerene razine tjelesne aktivnosti imaju prvenstveno roditelji i škola, a potom i zajednica u kojoj dijete odrasta, odnosno društvo u cjelini. Uloga roditelja očituje se u svakodnevnom poticanju djece na aktivan boravak u prirodi i otvorenim prostorima te poticanju i ohrabrivanju na uključivanje u izvanškolske sportsko-rekreacijske aktivnosti.

S druge strane, uloga škole bi bila da kroz nastavni program tjelesne i zdravstvene kulture te izvannastavne aktivnosti, u čije bi se uključivanje djecu svakako trebalo poticati, osigura stručno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture, uvažavajući preporuke o intenzitetu i sadržaju aktivnosti, odnosno da se školski sat ne svodi samo na npr. igranje graničara, što je na žalost česti slučaj u nižim razredima osnovne škole.

Što se tiče zajednice u kojoj dijete živi i odrasta, odnosno društva u cjelini, zadatak bi bio poticanje djece na bavljenje tjelesnom aktivnošću od najranije dobi, osiguravanjem adekvatnih sportsko-rekreacijskih sadržaja, prostora i okoliša te promicanjem važnosti uloge tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja i prevenciji ovisnosti, organiziranjem javnih tematskih događanja i akcija vezanih za tjelesnu aktivnost i zdravlje. Sve navedene mjere trebalo bi provoditi s primarnim ciljem cjeloživotnog bavljenja tjelesnom aktivnošću, odnosno usvajanjem zdravih navika od samog djetinjstva.

Za kraj…

Na usvajanje navike redovite tjelesne aktivnosti u djetinjstvu utječe niz čimbenika: genetsko određenje, osobnost djeteta, obilježja socijalnih sredina u kojima se dijete kreće, navike u obitelji, socijalni čimbenici, kulturološka pozadina sredine u kojoj dijete odrasta i sl. Dakle, postoje čimbenici na koje možemo utjecati i oni na koji nemamo veliku mogućnost utjecaja. Obitelj i škola sredine su kroz koje imamo veliku mogućnost utjecaja i dužni smo iskoristiti tu “šansu”. Vrijeme provedeno u školi ujedno je i razdoblje usvajanja navika, ponašanja i obrazaca funkcioniranja u svakodnevici. Kroz ovo razdoblje imamo mogućnost oblikovanja i stvaranja pozitivnih zdravstvenih navika i pozitivnog zdravstvenog ponašanja. Pozitivnim zdravstvenim ponašanjem preveniramo i moguća rizična ponašanja. To je ulog za budućnost i učinci koje ostvarujemo dugotrajni su i izuzetno važni. To je ujedno i razdoblje kroz koje imamo veliku motivaciju preispitati sebe i svoje zdravstvene navike te prilika da kroz nastojanje da učinimo dobro djeci, učinimo nešto dobro i za sebe.

Ana Puljak, dr.med., spec.javnog zdravstva, voditeljica Odjela za promicanje zdravlja

Hrvoje Radašević, prof.kinez., koordinator poslova zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti

Služba za Javno zdravstvo

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Prijava na natjecanje Erste Plava liga

Ispuni sljedeće podatke za prijavu

Grad:

Prijavi se u svom gradu
(ako nije naveden tvoj grad, biraj onaj koji je najbliži)

Ime:

Prezime:

Email roditelja:

Škola:

Upiši OŠ i naziv svoje škole.

Razred:

Spol:

Disciplina:

Možeš se natjecati u najviše dvije discipline

Uvjeti:

Email za newsletter:

Popunjava roditelj
Želim da moje dijete – natjecatelj prima novosti od Erste Plave lige na svoj email.Ova stranica zahtijeva noviji preglednik, molimo nadogradite svoj ili koristite jedan od sljedećih: